Goście z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1

Dzisiaj po raz drugi mieliśmy okazję gościć dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, które brały udział w warsztatach teatralno-plastycznych w ramach projektu "Edukacja Kulturalna przeciw wykluczeniom". Program "Radość tworzenia z radością dzielenia", polega na wzmocnieniach w dzieciach poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

Nasi specjalni goście przygotowują prace plastyczne, które pod koniec projektu zostaną wykorzystane jako kartki okolicznościowe, dla dzieci i gości Centrum. Pod koniec warsztatów, przygotują także pokaz teatralny, który będzie miał miejsce pod koniec grudnia.

We Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka staramy się zapobiegać wykluczeniom społecznym przez wzgląd na sytuację materialną, ale także przez wzgląd na stopień niepełnosprawności. O postępach dzieci będziemy informować na bieżąco.

Galeria: