Materiały po szkoleniu dla nauczycieli

Poniżej mogą Państwo pobrać ebook zawierający materiały po szkoleniu "Szkolenie uwrażliwiające na zjawisko wykluczenia w środowisku szkolnym"