Zapis filmowy ze spotkań teatralnych i plastycznych Słoneczna Szkoła Sztuki

Poniżej prezentujemy zapis filmowy ze spotkań teatralnych i plastycznych pod nazwą Słoneczna Szkoła Sztuki-  codziennych warsztatów w okresie wakacji dla dzieci w wieku 6-13 lat z domów dziecka, rodzin zastępczych, z rodzin wielodzietnych oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Filmy: