Nie wykluczam

Niezwykle ważne dla skutecznej walki z wykluczeniem jest praca z osobami, które same wykluczają, bądź mają wpływ na wykluczanie innych. W naszym projekcie będziemy pracować z nauczycielami oraz młodzieżą szkolną. Nasza inicjatywa polega na przekazaniu tym grupom treści antydyskryminacyjnych za pomocą emocji, pomagając wczuć się w sytuację osoby wykluczonej.

W ramach działania ‘Nie wykluczam’ w 2015 roku przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli z zakresu pracy przeciwko wykluczeniom w szkołach i klasach. Szkolenie opierało się na warsztacie teatralnym oraz spotkaniu z psychologiem – wzięło w nim udział 16 nauczycieli z wrocławskich gimnazjów i liceów.

Również w 205 roku Pan Zbigniew Niedźwiedzki napisał scenariusz spektaklu o tym samym tytule – był to pierwszy etap przygotowania do premiery.

W 2016 roku planujemy kontynuację tej inicjatywy. W tym roku odbędą się dwa szkolenia dla nauczycieli, prezentacja spektakli „Nie wykluczam” oraz powiązane z nim warsztaty z psychologami z młodzieżą gimnazjalną i licealną. Spektakl oraz warsztaty będą poruszać tematy ważne dla młodych ludzi, powodujące wykluczenie z grupy rówieśniczej.

Premiera spektaklu odbędzie się 10 czerwca 2016.