Podsumowanie tegorocznej edycji warsztatów

Zakończyliśmy bezpłatne warsztaty dla klas pt. "Sztuka przez wieki". 17 czerwca odbyło się ostatnie spotkanie przybliżające uczniom historię sztuki polskiej. W tym roku odwiedziło nas 5 grup ze szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI. Warsztaty trwały od lutego do czerwca 2016 r.

W zajęciach uczestniczyły następujące placówki:

 - Szkoła Podstawowa nr 108
 - Szkoła Podstawowa w Malczycach
 - Szkoła Podstawowa nr 2
 - Szkoła Podstawowa nr 84

Projekt spotkał się z gorącym przyjęciem wśród uczniów i nauczycieli. Liczymy na możliwość jego kontynuacji w kolejnych latach.


 "Dzieci są zachwycone warsztatami. Są to zajęcia bardzo atrakcyjne, ciekawe i różnorodne. Metody
 i formy pracy są dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Rozwijają kreatywność, aktywizują i integrują. Dzieci poszerzają swoje wiadomości  na temat sztuki. Mają możliwość wyrazić siebie i swoje emocje poprzez sztukę teatralną i plastyczną. Udział w projekcie jest bardzo potrzebny, gdyż rozwija wiadomości i umiejętności poprzez zabawę różnymi środkami plastycznymi i teatralnymi. To doskonała forma spędzania wolnego czasu i interesująca alternatywa zajęć poza placówką szkolną."

SP nr 2, Ewelina Kozłowska (nauczycielka)