Szkolenie nauczycieli przeciw wykluczeniu w środowisku szkolnym

Pod koniec Października odbyło się szkolenie dla nauczycieli wrocławskich gimnazjów uwrażliwiające na zjawisko wykluczenia w środowisku szkolnym. Jest to kontynuacja naszej zeszłorocznej inicjatywy, która cieszyła się ogromną popularnością wśród kardy dydaktycznej.
Podobnie jak w ubiegłym roku warsztat składał się z dwóch uzupełniających się modułów- warsztatów z psychologiem p. Aleksandrą Solarkiewicz i warsztatów teatralnych z dr Piotrem Parą. Metody reagowania na zachowania agresywne nauczyciele ćwiczyli min. za pomocą teatru cieni.

Galeria: